ClickCease אקספרס התקנות תורמת לקהילה

אקספרס התקנות תורמת לקהילה

  במסגרת עבודתינו, אקספרס התקנות מעורבת בחיי הקהילה ותורמת לה, אנו מצרפים לכם מכתבי תודה מעמותות ואגודות אשר אקספרס התקנות תרמו מזמנם לחיים טובים יותר!
 
עמותת הקו המאחד-למען ילדים חולים ונפגעי טרור
 
לכבוד:
חברת אקספרס התקנות בע"מ.

שלום וברכה!

שלמי תודה נשגר לכם מעומק הלב, בשם כלל הילדים החולים ונפגעי הטרור ובשם ארגון
"הקו המאחד", על תרומתכם הנכבדה לטובת הארגון.

תרומתכם סייעה בידנו להעלות חיוך, שמחה ואושר על פניהם של ילדים נוספים שעולמם חרב עליהם.

זכות המעשה הנאצל תעמוד לכם להתברך בכל הברכות, שפע בריאות, פרנסה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

אנו תקווה כי תמשיכו לעמוד לימין הארגון ולסייע ככל האפשר בהחזקת המפעל האדיר למען הילד החולה.
כך נזכה כולנו שמפעל חיים חשוב זה ישגשג ויפרח
בברכת תודה והוקרה

ישראל שי-יו"ר
03-6168484
052-3961414


עמותת-עזר לילד

לחברת אקספרס התקנות ומר אביהו היקר!!

עשר תעשר"-עשר בשביל שתתעשר. (שבת קיט,עה),

מעטים המילים ורבות התודות אליך ואל צוות העובדים שלך אשר בליבכם הגדול והפתוח, תרמתם מזמנכם ומרצכם להעניק לנו וילדינו החוסים עימנו את מסכי הטלויזיה והבידוריות ולהעניק להם מעט אושר וחיוך על שפתותיהם הצנועות והקטנות.

עשיתם עבודה נפלאה והחום והאהבה שהפגנתם לנו שווים לאין ערוך, ושכרכם בצידכם לעולמי עולמים, צדיקים וישרים אתם.

אנא מסור תודתינו והערכתינו לכל עובדיך על הזמן והתרומה הנדיבה ומי יתן שליבך יהיה פתוח תמיד כפי שהיה פתוח אלינו למי שיתצטרך לכך.

ראה את ביתנו כביתך וקבל מאיתנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

בכבוד רב.
אליעזר רובקין
מנכ"ל
עמותת עזר לילד
Coi בניית אתרים
0